0

Proprietate Intelectuala

Consultanta in proprietate intelectuala

Drepturile de proprietate intelectuala-industriala constituie veritabile active in capitalul companiei Dvs., reprezentate prin imobilizari necorporale, iar administrarea acestora dobandeste un rol strategic in mentinerea si dezvoltarea competitivitatii intr-o piata aflata in permanenta schimbare. De asemenea, efectul de globalizare aduce companiile in fata unor noi provocari care solicita consultanta de specialitate in vederea abordarii unor noi piete la nivel regional si international, fiecare dintre acestea fiind guvernate prin legislatie specifica, mai mult sau mai putin similara cu cea nationala.

Dacă ai un magazin online sau intenționezi să lansezi unul, cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai în vedere sunt legate de marca și drepturile de autor. În funcție de specificul afacerii tale e indicat să identifici și alte elemente de proprietate intelectuală precum invenții, secrete comerciale etc.

Serviciile oferite

Dreptul de proprietate intelectuala este un instrument esențial în protecția ideilor într-o afacere dinamică iar echipa noastră este angajată în toate tipurile de consiliere privind proprietatea intelectuala, oferind:

 • asistență și reprezentare juridică în căile administrative de atac împotriva hotărârilor OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), OHIM (Oficiul pentru Armonizarea Pieței  Interne) sau WIPO (Organizatia Mondială a Proprietății Intelectuale);
 • acțiuni în contrafacerea mărcilor;
 • asistență și reprezentare în elaborarea și redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor, cererilor de chemare în judecată;
 • cesiune mărci și înregistrarea contractelor de cesiune;
 • consultanță în domeniu;
 • soluționarea pe calea medierii a litigiului dintre inventator și beneficiarul invenției;
 • înregistrarea invenției și obținerea unui brevet European cu efecte în Uniunea Europeană;
 • acțiuni pentru evaluarea  drepturilor bănești cuvenite inventatorilor;
 • acțiuni pentru anularea unui brevet;
 • înscrierea la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) în registru și obținerea certificatului de înregistrare;
 • înscrierea în ORDA a programelor pentru calculator;
 • cesiunea  drepturilor de autor a operelor literare și artistice;
 • încheierea de contracte de încheiere a unei opere de artă;
 • negocierea și redactarea de contracte între autorii operelor și beneficiarii acestora;
 • încheierea de contracte de editare.

Nu ezitati sa ne contactati la office@companyadvising.ro