0

Termeni si Conditii

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate Global Data Protection SRL.

Termeni si Conditii de utilizare a site-urilor apartinand Global Data Protection SRL

Termeni si Conditii – Company Advising: Cei care acceseaza acest site web au urmatoarele drepturi:

 • explorarea continutului
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
 • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora;
 • inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului Company Advising apartinand Global Data Protection SRL; inainte de a lua decizii pe baza informatiile continute in acest website suntet obligat sa luati legatura cu personalul nostru de specialitate.
 • Global Data Protection isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere. Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul Company Advising numai in scopuri informative. Global Data Protection isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz. Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Global Data Protection si sunt proprietatea ei exclusiva.
 • Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal – Global Data Protection SRL, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al Global Data Protection, da dreptul unilateral si neechivoc ca Global Data Protection sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Global Data Protection cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

Global Data Protection cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

Global Data Protection este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate oferirea de consultanta pentru mediul de afaceri si management.

Global Data Protection are sediul social  in Otopeni, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1513/2018, avand cod fiscal 39146037 si cont IBAN: RO81INGB0000999907812900 deschis la ING BANK.

Global Data protection respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Global Data Protection prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea Global Data Protection.

Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri Global Data Protection de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Global Data Protection nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza Global Data Protection?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile Global Data Protection, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Global Data Protection, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de servicii Global Data Protection oferite pe website, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

 In acest sens, Global Data Protection va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Global Data Protection, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai Global Data Protection (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii Global Data Protection (de ex., dar fara a se limita la, intocmirea unor contracte personalizate, acte aditionale, oferirea de consultanta catre persoane fizice, etc.), Global Data Protection va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Global Data Protection.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de Global Data Protection vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de consultant, vom colecta date cu caracter personal  in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Global Data Protection, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Global Data Protection, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile oferite de Global Data Protection.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Desfasurarea activitatii de baza a societatii;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a Global Data Protection;
 • Facturarea si incasarea serviciilor Global Data Protection;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

 

Global Data Protection va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia situatiilor impuse de legislatia in vigoare) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai Global Data Protection (actuali, fosti sau potentiali), reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Global Data Protection, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Global Data Protection si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de Global Data Protection cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Global Data Protection, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Global Data Protection, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Global Data Protection, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care Global Data Protection intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Global Data Protection, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

In relatia cu Global Data Protection, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Global Data Protection va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada prestarii serviciilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Global Data Protection prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Global Data Protection pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Global Data Protection si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Global Data Protection depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Global Data Protection. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor vizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Global Data Protection, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Global Data Protection sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Global Data Protection demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Global Data Protection este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Global Data Protection constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Global Data Protection  si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Global Data Protection poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate; taxa in speta va fi cuprinsa intre 10-20 euro / per solicitare, in functie de numarul repetat de solicitari.
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Global Data Protection este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul Global Data Protection – de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Global Data Protection cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: data.protection@globalprotection.ro . Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor Global Data Protection prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor Global Data Protection sau utilizarea serviciilor Global Data Protection prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

Prezentul set de Termeni si Conditii a fost actualizat la data de 15.03.2018