0

Termeni si Conditii

Drepturile de autor asupra intregului continut apartin in totalitate Global Data Protection SRL.

Termeni si Conditii de utilizare a site-urilor apartinand Global Data Protection SRL

Termeni si Conditii – Company Advising: Cei care acceseaza acest site web au urmatoarele drepturi:

 • explorarea continutului
 • reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
 • copierea sau tiparirea unor materiale in scop personal, fara comercializarea acestora;
 • inserarea in paginile proprii a unor legaturi catre acest site web (atunci cand legaturile sunt cuprinse in website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului Company Advising apartinand Global Data Protection SRL; inainte de a lua decizii pe baza informatiile continute in acest website suntet obligat sa luati legatura cu personalul nostru de specialitate.
 • Global Data Protection isi declina orice raspundere pentru continutul site-urilor la care aceasta pagina web face trimitere. Datele si informatiile sunt prezentate in site-ul Company Advising numai in scopuri informative. Global Data Protection isi rezerva dreptul de a modifica atat continutul, cat si structura site-ului in orice moment si fara preaviz. Serviciile descrise in acest site sunt valabile numai pentru Global Data Protection si sunt proprietatea ei exclusiva.
 • Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site web, cu exceptia detinatorului sau legal – Global Data Protection SRL, precum si realizarea de link-uri, fara acordul prealabil al Global Data Protection, da dreptul unilateral si neechivoc ca Global Data Protection sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul Global Data Protection cu privire la protectia datelor cu caracter personal

Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitate.

Global Data Protection cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

Global Data Protection este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate oferirea de consultanta pentru mediul de afaceri si management.

Global Data Protection are sediul social  in Otopeni, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1513/2018, avand cod fiscal 39146037 si cont IBAN: RO81INGB0000999907812900 deschis la ING BANK.

Global Data protection respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

Global Data Protection prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea Global Data Protection.

Utilizarea acestui website dar si  a altor website-uri Global Data Protection de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii  nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Global Data Protection nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

Ce date cu caracter personal prelucreaza Global Data Protection?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restritionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile Global Data Protection, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Global Data Protection, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de servicii Global Data Protection oferite pe website, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

 In acest sens, Global Data Protection va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal :  numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, loc de muncă, adresa IP, nr. Card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Global Data Protection, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

 • Clientii persoane fizice ai Global Data Protection (actuali, fosti sau potentiali), reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
 • Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii Global Data Protection (de ex., dar fara a se limita la, intocmirea unor contracte personalizate, acte aditionale, oferirea de consultanta catre persoane fizice, etc.), Global Data Protection va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Global Data Protection.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de Global Data Protection vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodata, in calitate de consultant, vom colecta date cu caracter personal  in vederea indeplinirii obligatiilor legale si desfasurarii activitatii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Global Data Protection, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Global Data Protection, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate isi pot retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing direct, oferte personalizate, oricand si fara sa fie necesar sa indice un motiv. Ulterior solutionarii cererii de retragere a consimtamantului, persoana vizata nu va mai primi informari comerciale cu privire la serviciile oferite de Global Data Protection.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

 • Desfasurarea activitatii de baza a societatii;
 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a Global Data Protection;
 • Facturarea si incasarea serviciilor Global Data Protection;
 • Marketing, promovare, reclama, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
 • Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
 • Activitati de audit si control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

 

Global Data Protection va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia situatiilor impuse de legislatia in vigoare) fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, dupa cum urmeaza:

 • Clienti persoane fizice ai Global Data Protection (actuali, fosti sau potentiali), reprezentanti/imputerniciti acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
 • furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai Global Data Protection, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti,  societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Global Data Protection si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate  de dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de Global Data Protection cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile Global Data Protection, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Global Data Protection, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Global Data Protection, cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

In cazul in care Global Data Protection intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Global Data Protection, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.

In relatia cu Global Data Protection, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, Global Data Protection va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada prestarii serviciilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Global Data Protection prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Global Data Protection pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Global Data Protection si/sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Global Data Protection depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile Global Data Protection. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor vizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Global Data Protection, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Global Data Protection sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Global Data Protection demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Global Data Protection este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Global Data Protection constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Global Data Protection  si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Global Data Protection poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate; taxa in speta va fi cuprinsa intre 10-20 euro / per solicitare, in functie de numarul repetat de solicitari.
 • fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Global Data Protection este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul Global Data Protection – de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Global Data Protection cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: data.protection@globalprotection.ro . Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

 

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor Global Data Protection prezentele prevederi,  pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-urilor Global Data Protection sau utilizarea serviciilor Global Data Protection prin intermediul website-urilor mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi. 

Prezentul set de Termeni si Conditii a fost actualizat la data de 15.03.2018

 

 

0

Consultanta Start-Up

Consultanta pentru Start-Up in Afaceri

Oferim servicii de consultanta specializata pentru inceperea unei afaceri in Romania, etapele ce trebuie parcurse, condiţiile şi documentele necesare pentru constituirea şi înregistrarea unei societati comerciale.

De la alegerea formei juridice şi până la întocmirea actului constitutiv sunt prezentate soluţiile apte să asigure o bună desfăşurare a activitatii societatii comerciale ce urmeaza a fi constituita. Inainte de infiintarea unei firme trebuie sa stim pe ce ne bazam.

Trebuie foarte atent evaluate oportunitatea si posibilitatea de a derula afacerea respectiva, atat din punct de vedere al avantajelor si oportunitatilor oferite de business-ul respectiv, cat si din punct de vedere al posibilitatilor financiare care sa permita sustinerea si dezvoltarea afacerii. Bugetul de start trebuie sa acopere cheltuieli cu personalul (costuri de angajare), taxe legale si profesionale, licente si permise, echipament, asigurari, aprovizionare, publicitate si promovare, salarii, contabilitate, venituri, utilitati, cheltuieli neprevazute.

Exista nenumarate situatii in care investitotul, fie ca este persoana juridica sau persoana fizica autorizata, fie ca este cetatean roman sau nerezident infiinteaza o societate si constata, ulterior, ca nu o pot face operationala, ca afacerea nu aduce profit, ba din contra, a omis anumite aspecte facand astfel o investitie proasta.

In ultima instanta solutia este dizolvarea si lichidarea, ceea ce presupune alte costuri, timp pierdut si angajarea de resurse.

Principalele servicii de consultanta start-up sunt:

 • Analiza initierii si oportunitatii unei afaceri in contextul economic actual;
 • Consultanta cu privire la forma legala adecvata (SRL, SA, SNC, PFA, II, IF, ONG etc.);
 • Consultanta privind sistemul fiscal adecvat (vectorul fiscal)- platitor de TVA sau neplatitor TVA;
 • Consultanta si asistenta specializata alegerea codului CAEN;
 • Consultanta si asistenta specializata alegerea denumirii societatii, alegerea sediului social etc.
 • Redactare Act Constitutiv (acte infiintare);
 • Redactarea Contract Inchiriere/Comodat (dupa caz) si implicit obtinerea avizului si a certificatului de la administratia de sector;
 • Consultanta privind alegerea bancii, deschiderea contului si reprezentare in relatia cu banca;
 • Consultanta privind constituirea efectiva a companiei, actele necesare, relatia cu Registrul Comertului si asistenta continua pe parcursul infiintarii societatii;
 • Consultanta generala privind elaborarea unui plan de afaceri.

Company Advising ofera o gama integrata de servicii juridice si consultanta de afaceri orientate spre a ajuta clientii sa-si maximizeze afacerile si profiturile

 • Infiintari firme S.R.L., S.A. etc.
 • Infiintare PFA, II, IF
 • Infiintari/inchideri puncte de lucru
 • Autorizari puncte de lucru
 • Prelungire valabilitate sediu/punct de lucru
 • Schimbare/gazduire sediu social
 • Revocare/numire administrator
 • Excludere/includere asociati in societate
 • Majorari de capital social (cu numerar sau natura)
 • Cooptare/retragere asociati in firma
 • Cesiune de parti sociale
 • Indreptari de erori materiale la ONRC
 • Schimbarea formei juridice a unei societati
 • Suspendare activitate firma
 • Reluarea activitatii firmei
 • Recodificare domeniu de activitate conform CAEN REV.2 sau completare domeniu de activitate
 • Declarari ale obiectului de activitate principal
 • Autorizari obiecte de activitate
 • Extinderi ale obiectului de activitate
 • Rezervare denumire societate
 • Marca Inregistrata
 • Obtinerea de certificate constatatoare
 • Inregistrare, autorizare reprezentante
 • Fuziuni ale societatilor comerciale
 • Divizari ale societatilor comerciale
 • Dizolvari, lichidari, radieri firme
 • Autorizatii de functionare emise de Primarie, Sanitar-Veterinare, PSI, Mediu, Ape
 • Reprezentare in relatia cu Registrul Comertului
 • Reprezentare juridica

Administrare

Oferim consultanta in toate etapele afacerii dumneavoastra, de la planificare, strategie si implementare a noilor strategii de afaceri, pana la consultarea din punct de vedere juridic, asupra operatiunilor zilnice desfasurate. Amintim ca servicii de administrare:

– Negocieri contracte clienti
– Negocieri contracte furnizori
– Sediu social /punct lucru (inchiriere, achizitionare)
– Avize, autorizatii, permise de la diferitele autoritati
– Discutii pentru angajare personal, interviuri (HR)
– Investitie/dezvoltare proiecte (arhitecti, avize, autorizatii, constructori, teren etc.).
– Documente si formalitati personale (casa, vize, acte etc.).
– Intalniri/negocieri cu avocati, auditori, evaluatori, contabili, experti.
– Conducerea activitatii principale.
– Urmarire fabricatie/servicii/lucrari.
– Sedinte si rapoarte productie.
– Rezolvat probleme de materii prime, stocuri, materiale etc.
– Probleme de calitate si control.
– Reclamatii client.
– Raportari head office.
– Probleme administrative curente.
– Deplasari head office.
– Conferinte, sedinte asociatii profesionale, lobby la autoritati etc.

0

Proprietate Intelectuala

Consultanta in proprietate intelectuala

Drepturile de proprietate intelectuala-industriala constituie veritabile active in capitalul companiei Dvs., reprezentate prin imobilizari necorporale, iar administrarea acestora dobandeste un rol strategic in mentinerea si dezvoltarea competitivitatii intr-o piata aflata in permanenta schimbare. De asemenea, efectul de globalizare aduce companiile in fata unor noi provocari care solicita consultanta de specialitate in vederea abordarii unor noi piete la nivel regional si international, fiecare dintre acestea fiind guvernate prin legislatie specifica, mai mult sau mai putin similara cu cea nationala.

Dacă ai un magazin online sau intenționezi să lansezi unul, cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai în vedere sunt legate de marca și drepturile de autor. În funcție de specificul afacerii tale e indicat să identifici și alte elemente de proprietate intelectuală precum invenții, secrete comerciale etc.

Serviciile oferite

Dreptul de proprietate intelectuala este un instrument esențial în protecția ideilor într-o afacere dinamică iar echipa noastră este angajată în toate tipurile de consiliere privind proprietatea intelectuala, oferind:

 • asistență și reprezentare juridică în căile administrative de atac împotriva hotărârilor OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), OHIM (Oficiul pentru Armonizarea Pieței  Interne) sau WIPO (Organizatia Mondială a Proprietății Intelectuale);
 • acțiuni în contrafacerea mărcilor;
 • asistență și reprezentare în elaborarea și redactarea contractelor, acordurilor, notificărilor, cererilor de chemare în judecată;
 • cesiune mărci și înregistrarea contractelor de cesiune;
 • consultanță în domeniu;
 • soluționarea pe calea medierii a litigiului dintre inventator și beneficiarul invenției;
 • înregistrarea invenției și obținerea unui brevet European cu efecte în Uniunea Europeană;
 • acțiuni pentru evaluarea  drepturilor bănești cuvenite inventatorilor;
 • acțiuni pentru anularea unui brevet;
 • înscrierea la Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (ORDA) în registru și obținerea certificatului de înregistrare;
 • înscrierea în ORDA a programelor pentru calculator;
 • cesiunea  drepturilor de autor a operelor literare și artistice;
 • încheierea de contracte de încheiere a unei opere de artă;
 • negocierea și redactarea de contracte între autorii operelor și beneficiarii acestora;
 • încheierea de contracte de editare.

Nu ezitati sa ne contactati la office@companyadvising.ro

0

Protectia Datelor

Protectia Datelor

Anul 2018 aduce o mare schimbare in ceea ce priveste protectia datelor si datele cu caracter personal. Incepand cu 25 mai 2018 va intra in vigoare noul Regulament de Protectie a Datelor cu Caracter Personal nr. 679 / 2016, Regulament ce obliga orice operator de date cu caracter personal sa se alinieze prevederilor, pentru o mai buna transparenta si pentru a imbunatati siguranta stocarii si prelucrarii datelor cu caracter personal.

Datele personale înseamnă orice informație care poate duce la identificarea fizică a unei persoane, cum ar fi, numele, prenumele, date din cartea de identitate, cookie, precum și multe altele.

Protecția datelor personale

Company Advising, impreuna cu GDP – Global Data Protection va ofera urmatoarele servicii în domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

 • Consultanță privind protecția datelor personale;
 • Redactarea și revizuirea politicilor interne de protecție a datelor personale;
 • Audit în protecția datelor personale, ce are la bază analiza tuturor regulamentelor de funcționare  și a politicilor interne practicate pentru a asigura conformitatea acestora cu legislația din domeniul datelor personale;
 • Redactare coduri de conduită;
 • Consultanță privind managmentul bazelor de date;
 • Training-uri pentru ofițerii de conformitate interni;
 • Servicii de ofițer de conformitate;
 • Consultanta privind datele stocate in cloud computing
 • Consultanță privind cookie-urile utilizate și impactul asupra datelor personale;
 • Regulamente și planuri de acțiune privind “data breech”, accesul neautorizat la date;
 • Politici de transfer al bazelor de date;
 • Redactarea și implementarea politicilor privind protecția datelor personale ale angajaților;
 • Redactarea strategiilor generale de protecție a datelor cu caracter personal pentru companiile de marketing;
 • Opinii juridice privind măsurile care trebuie adopatate pentru a fi în concordanță cu prevederile legale;
 • Servicii de suport hardware in vederea preventiei pierderii datelor cu caracter personal.

Cand intra in vigoare GDPR?

Regulamentul va intra in vigoare la data de 25 mai 2018.

 

Nu ezitati sa ne contactati la office@globalprotection.ro sau la office@companyadvising.ro

0

Despre Noi

Despre noi

Company Advising este o societate compusa din consilieri juridici si avocati cu experienta, specializati in domeniul dreptului civil, comercial, domeniul recuperarilor de creante si al executarilor silite. Serviciile noastre includ asistență pe probleme legate de dreptul societăţilor comerciale, dreptul contractelor, drept civil și comercial, tranzacții imobiliare, dreptul muncii, dreptul concurenței, precum și litigii comerciale.

Prin serviciile noastre de consultanţă în afaceri ne centrăm atenţia asupra avantajelor semnificative la îndemâna clienților noștri. În scopul de a face față provocărilor cu care se confruntă fiecare companie, indiferent de mărimea acesteia, am acordat o importanță crucială dezvoltării proiectelor asistate și transparente.